Сподели
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НМФК „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020
Уважаеми кандидати, заявили участие в конкурса „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020,
след проведени разговори с представители на Министерство на образованието и науката и Министерство на културата, Управителният съвет на сдружение „Български национален младежки фолклорен съюз“, съгласувано с Ръководството на АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив, взе следното
РЕШЕНИЕ:
Съгласно Заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката, с която се забранява:
*
“1. Да не се провеждат до второ нареждане ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия както и всякакви други организирани форми с ученици и педагогически специалисти, които водят до събирането на много хора на едно място.
2. До края на учебното време на учебната 2019/2020 година да не се организират от училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие екскурзии, лагери (бели, зелени и други училища), както и всички други пътувания, а организираните – да не се провеждат.”
*
Тазгодишното издание на НМФК „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020 да се проведе при форсмажорни обстоятелства, а именно чрез участие с видеоклипове на заявилите участие в графика на конкурса.

ПРАВИЛА:
До 22 април 2020 година на e-mail адрес: orfeevitalanti@abv.bg ще се приемат видеоклипове, съдържащи изпълненията на участник, изпратени чрез web платформите за пренос на данни: http://dox.bg/ или https://wetransfer.com/
Всеки отделен участник (индивидуален изпълнител или състав) трябва да представи изпълненията си (1, 2 или 3) на един файл, като задължително условие е преди изпълненията да се декламират следните данни за информация: Три имена (съответно за състави – наименование на състава), възрастова група и институция от чието име се явява/т.
ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НЯМА ДА БЪДЕ ВЗЕТО ПРЕДВИД И НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА ОТ ЖУРИРАЩИЯ СЪСТАВ.
Видеоклиповете могат да бъдат направени със смартфони, видеокамери, таблети и други средства, които осигуряват нормален аудио-визуален контакт.
Заседанията на журиращия състав, ще бъдат видеозаснети, с цел доказване достоверността на оценяващите специалисти в съответните направления.
Всички наградени участници ще получат ДИПЛОМ както и материално изражение на наградата (медал, плакет или статуетка). ДИПЛОМЪТ ще бъде подписан от всички членове на комисията, която е присъдила съответната награда.
Участниците в направленията: „Народно пеене“ и „Народни инструменти“ от III и IV възрастови групи, ще се състезават съответно (за трета група) за еднократна целева стипендия и (за четвърта група) за едногодишна стипендия от Държавния бюджет.
Всички участници ще се състезават освен за „златна лира“, „сребърна лира“ и „бронзова лира“, също и за допълнителни материални награди от бюджета на сдружение „Български национален младежки фолклорен съюз“, както и за традиционната награда „ГРАНД ПРИ“.
Преподавателите, които чрез представянето на своите възпитаници демонстрират високи постижения, по преценка на съответните оценяващи комисии (жури) ще получат сертификат за високи педагогически и/или художествено-творчески постижения и заслуги.
НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА СМЕТКА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ“, а ръководството на конкурса ще направи всичко възможно, те да бъдат връчени на лауреатите чрез официални събития по градове и/или институции.

ПРЕГЛЕЖДАНЕ И ПРОСЛУШВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ И ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ НА ДАТИТЕ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ЗА ВТОРО ПРОВЕЖДАНЕ НА НМФК „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020
24, 25 и 26 АПРИЛ 2020 г. в град Пловдив
Всички заседания ще бъдат протоколирани и видеозаснети!
*
За повече информация и съдействие:
0889 872 688 – Александра Станчева, зам.-председател на „БНМФС“

ЗАЯВКА