Сподели
ВАЖНО!!!
Относно: Национален музикално-фолклорен конкурс „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020
(към 04.04.2020 година)
Във връзка с решение на Народното събрание, взето на извънредно заседание, проведено на 03.04.2020 година, с което се удължава периода на извънредното положение в Република България, до 13 май 2020 година, организационният съвет на НМФК „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020 информира за следното:
1. Видеоматериали на участниците в конкурса, ще се приемат 20 (календарни) дни, след като учителите и учениците официално НЕ провеждат занятията си online, а са в обичайните условия за провеждане на учебни занятия, на територията на съответната образователна институция.
Например: В случай, че считано от 14 май 2020 г. (по заповед на Министъра на образованието и науката) учениците и учителите трябва да реализират  учебния процес на територията на училището, до 02 юни 2020 година, ще бъдат приемани видеоматериали на заявилите участие в конкурса.
2. Заседанията на комисиите ще се проведат до 14 (работни) дни, след изтичане на срока за приемане на видеоматериали. Графикът на заседанията ще бъде предварително оповестен.
3. Резултатите от заседанията на комисиите ще бъдат публикувани до 5 работни дни, след приключването им.
4. Видео от процеса на провеждане на заседанията ще бъде публикувано, най-рано 15 дни, след приключване на последното заседание на съответната комисия.
5. Наградите ще бъдат връчени по предварително оповестен график, на територията на областта, в която се намира институцията, от чието име се е явил отличения участник.
НМФК „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020 е част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

ПРАВИЛА:
До 22 април 2020 година на e-mail адрес: orfeevitalanti@abv.bg ще се приемат видеоклипове, съдържащи изпълненията на участник, изпратени чрез web платформите за пренос на данни: http://dox.bg/ или https://wetransfer.com/
Всеки отделен участник (индивидуален изпълнител или състав) трябва да представи изпълненията си (1, 2 или 3) на един файл, като задължително условие е преди изпълненията да се декламират следните данни за информация: Три имена (съответно за състави – наименование на състава), възрастова група и институция от чието име се явява/т.
ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НЯМА ДА БЪДЕ ВЗЕТО ПРЕДВИД И НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА ОТ ЖУРИРАЩИЯ СЪСТАВ.
Видеоклиповете могат да бъдат направени със смартфони, видеокамери, таблети и други средства, които осигуряват нормален аудио-визуален контакт.
Заседанията на журиращия състав, ще бъдат видеозаснети, с цел доказване достоверността на оценяващите специалисти в съответните направления.
Всички наградени участници ще получат ДИПЛОМ както и материално изражение на наградата (медал, плакет или статуетка). ДИПЛОМЪТ ще бъде подписан от всички членове на комисията, която е присъдила съответната награда.
Участниците в направленията: „Народно пеене“ и „Народни инструменти“ от III и IV възрастови групи, ще се състезават съответно (за трета група) за еднократна целева стипендия и (за четвърта група) за едногодишна стипендия от Държавния бюджет.
Всички участници ще се състезават освен за „златна лира“, „сребърна лира“ и „бронзова лира“, също и за допълнителни материални награди от бюджета на сдружение „Български национален младежки фолклорен съюз“, както и за традиционната награда „ГРАНД ПРИ“.
Преподавателите, които чрез представянето на своите възпитаници демонстрират високи постижения, по преценка на съответните оценяващи комисии (жури) ще получат сертификат за високи педагогически и/или художествено-творчески постижения и заслуги.
НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА СМЕТКА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ“, а ръководството на конкурса ще направи всичко възможно, те да бъдат връчени на лауреатите чрез официални събития по градове и/или институции.

ПРЕГЛЕЖДАНЕ И ПРОСЛУШВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ И ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ НА ДАТИТЕ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ЗА ВТОРО ПРОВЕЖДАНЕ НА НМФК „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020
24, 25 и 26 АПРИЛ 2020 г. в град Пловдив
Всички заседания ще бъдат протоколирани и видеозаснети!
*
За повече информация и съдействие:
0889 872 688 – Александра Станчева, зам.-председател на „БНМФС“

ЗАЯВКА