Националният конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – гр. Пловдив е един от многобройните състезателни форуми за изпълнители в сферата на фолклора и класическото музициране. Той се наложи като формат със собствен облик, обусловен от висок процент на посещаемост, професионален журиращ състав и опитен организационен екип.

Ежегодно на седемте сцени, които форумът предоставя на участниците се явяват над 5000 изпълнители от цялата страна. Журито на „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ се състои от над 24 утвърдени специалисти (педагози във Висши учебни заведения в страната и по света, известни изпълнители, диригенти, композитори, продуценти, критици и др.).

Основната цел на Националния конкурс е да осигури поле за изява конкурентоустойчивост на българските дейци в областта на музикалното, танцово и изобразително изкуство. Не по-маловажно за нас, организаторите, е съхранението и популяризирането на българските изкуства, стимулирайки чрез различни механизми творческите им потребности.

През 2021 година „Орфееви таланти“ ще предложи на участниците подобрена концепция по отношение на формата и съдържанието си. Идеята на организаторите е  музикалните празници да бъдат разположени в рамките 14 дни. Класическият профил ще бъде обогатен чрез присъединяване на индивидуални и колективни поп и джаз изпълнители в отделни секции. Творческата природа на събитието поглежда не само към интерпретацията, но и към процеса на създаване на музикален продукт. Към утвърдените вокални и инструментални звена ще бъде добавено направление „Създаване на аранжимент, обработка или авторска творба“. Ще бъдат организирани изложби на участниците в новото приложно направление на конкурса „Изобразително изкуство“.

Амбицията на организаторите е да предостави по-голям спектър от  възможности за изява и оценка на обучаващите се и техните преподаватели в сферата на фолклора и класическото музициране.

В рамките на 14 дни пловдивчани и гостите на Европейската столица на културата ще имат възможност да се насладят на богата палитра от музикални събития, включени в програмата на Националния конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти“ – Пловдив‘2021.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Право на участие има всеки, който притежава талант в областта на музикалното, танцовото и изобразително изкуство. Няма ограничения за възраст, пол, раса, вероизповедание, социално положение, политически възгледи, професия и др.

 1. Регистрация за участие в конкурсната програма се извършва единствено чрез коректно попълнена и подадена в срок заявка за участие, посредством електронната форма публикувана на web адрес www.orfeevitalanti.com
 2. Организаторите не носят отговорност, в случай че заявка подадена по надлежен ред не е обработена, освен в случаите, когато на посочения от участника e-mail адрес не е получено уведомително съобщение, деклариращо успешно регистрирана заявка.
 3. Всички участници са задължени да регистрират присъствието си в деня на явяване, определен от графика за явяване на участниците в конкурса. Регистрацията се извършва в Информационния център на „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ не по-късно от 2 астрономически часа, преди обявения Ви за явяване час.
 4. Всеки участник е задължен да присъства пред залата, в която следва да се яви в конкурсната програма, не по-късно от 1 астрономически час, преди обявения му за явяване час.
 5. В случай на присъдена награда, която участникът или упълномощено от него лице не може да получи в обявения от организаторите ден и час, организаторите не носят отговорност за съхранението ѝ. След края на изданието на конкурса, в срок от 2 месеца, наградите се изпращат единствено по куриерска фирма, за сметка на получателя, само в случай, че предварително е подадена декларация за това, в Информационния център на конкурсa, не по-късно от датата на последния конкурсен ден.
 6. Такса – участие се заплаща единствено по банков път, не по-късно от посочената в настоящия регламент дата.

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И КАТЕГОРИИ

Всички индивидуални участници в разделите: „Музикално“ и „Танцово изкуство“ се разделят в 6 (шест) възрастови групи:

I-ва група                 – до 7-годишна възраст

ІІ-ра група                – от 1 до 4 клас

ІІІ-та група              – от 5 до 7 клас

ІV-та група              – от 8 до 12 клас

V-та група                – от 19 до 25 годишна възраст

VI-та група              – над 25 години 

Всички колективи (вокални, оркестрови, танцови формации, ансамбли и др.) се разделят в 3 възрастови групи:

I-ва група                 – деца (до 13 годишна възраст)

ІІ-ра група                – младежи (до 18 годишна възраст)

ІІІ-та група              – възрастни (над 18 годишна възраст)

ЗАБЕЛЕЖКА! Клубовете за народни хора, както и колективите за автентичен фолклор не се разделят на възрастови групи и категории.

Всички индивидуални участници и колективи в разделите: „Музикално“ и „Танцово изкуство“, освен на възрастови групи се разпределят в 3 (три) категори:

“A1” категория – участници в конкурса, учащи и/или представляващи Национални училища по изкуствата, Висши училища, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“- Пловдив.

“A2” категория –  участници в конкурса, учащи и/или представляващи училища с профилирано изучаване на български фолклор /музика, танц и др./: СУ с профил, НУ с профил и др. подобни.

“A3” категория –  участници в конкурса, учащи и/или представляващи Детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие, Народни читалища, школи, звена към МОН и др.

Категорията на кандидата се определя съгласно представляващата институция.

ВНИМАНИЕ !!!

В III – та възрастова група – 5 – 7 клас и IV-та възрастова група – 8 – 12 клас, само в направление „народно пеене“ и „народни инструменти“ – индивидуалните изпълнители не подлежат на разделение в категории. Всички участници от тези направления и възрастови групи се явяват в ОБЩА КАТЕГОРИЯ.

 

Участниците в раздел „Изобразително изкуство“ не се разделят на възрастови групи, а само в следните категории:

категория „А“ – деца и младежи, които не се занимават профилирано или професионално с изобразително изкуство

категория „Б“ – ученици и студенти, които изучават профилирано или професионално изобразително изкуство

категория „В“ – професионалисти в сферата на изобразителното изкуство

 

награди

– Най-високото отличие в конкурса „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ е „ГРАНД ПРИ“.

 Диплом – почетно отличие – Златна, Сребърна и Бронзова „Лира на Орфей“ и „Златен медал“ за индивидуалните изпълнители.

– Присъждане на I-во, II-ро или III-то място на индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, ученици от  пети до седми клас, трета възрастова група – целева финансова подкрепа и за ученици от осми до дванадесети клас от четвърта възрастова група – едногодишна стипендия от Министерството на културата при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби – след утвърждаване от Министерски съвет.

 

– Диплом – почетно отличие и плакет/статуетка с „Лирата на Орфей“ за колективи

– грамота за всеки участник в конкурса.

– награда на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив.

– сертификати и награди от Съюза на българските музикални и танцови дейци

– награди от партньори, дарители и спонсори на конкурса

 

заявка и такса за участие в конкурса

 1. Заявки за участие в конкурсната програма се приемат до 21 февруари 2021 г.

* Това важи само за разделите „Музикално“ и „Танцово“ изкуство

 1. Заявка за участие в конкурсната програма, заедно с творбата/творбите, с които кандидата желае да участва, се приемат до 21 януари 2021 г.

* Това важи само за раздел „Изобразително изкуство“ и направление „Аранжимент, обработка и композиция“

 1. Всеки кандидат, независимо в кое направление участва, заплаща такса участие в 14 дневен срок, считано от датата на подаване на заявката за участие.

– индивидуално участие  – 15 лева

– участие в групи и ансамбли :

До 10 изпълнители – по 10 лева за всеки изпълнител.

От 11 до 15 изпълнители – 115 лева за цялата група.

От 16 до 25 изпълнители – 180 лева за цялата група.

От 26 до 40 изпълнители – 300 лева за цялата група.

Над 41 изпълнители – 360 лева за цялата група.

 

Участие в конкурса за „Аранжимент, обработка и композиция“ – 30 лв. за едно произведение

Заплащането се извършва само по банков път!

Титуляр на банковата сметка: СНЦ “Български национален младежки фолклорен съюз”

БАНКА ДСК ЕАД 

IBAN : BG 46 STSA 9300 0026 4466 03

BIC : STSABGSF

Пътни, хотел и храна са за сметка на участниците.

Забележка: Допуснатите за участие в конкурса лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и от Домове за деца, лишени от родителски грижи, не заплащат такса участие. В такива случаи се изисква официален доказателствен документ от институция за социално подпомагане, домът, в който е настанен участникът и образователната институция за деца със специални образователни потребности.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

КОНКУРС ЗА МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Право на участие в направление „Музикално изкуство“ имат всички изпълнители на български народни инструменти, класически инструменти, народно пеене и класическо пеене, както и съответните формации: народни и класически хорове (детски, еднородни и смесени), оркестри, камерни инструментални групи, камерни вокални групи, поп и джаз формации и др.

 1. ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

1.1. „Народно пеене“ и „народни инструменти“:

Участниците изпълняват  две народни песни с времетраене до 6 минути. Участниците от І-ва, ІІ-ра и III-та възрастова група,  изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІV-та, V-та и VІ-та възрастови групи,  една бавна /безмензурна/ народна песен – до два куплета и една бърза – до три куплета.

Забележка: Бавната (безмензурната) песен да се изпълнява а капела, а бързата със съпровод. 

Съпроводът е по желание на изпълнителите – с един инструмент, инструментална група или сингбек. Съпроводите между куплетите да бъдат кратки.                               

Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

1.2. Класически инструменти (струнни, духови и ударни):

Участниците изпълняват 2 (две) произведения: Една пиеса от български композитор и едно произведение по избор на кандидата. Общо времетраене до 15 минути.

1.3. Класическо пеене

Участниците изпълняват 2 произведения с общо времетраене до 10 минути, едното от които задължително трябва да бъде от български автор. За участниците в IV, V и VI възрастова група, едното от двете произведения трябва да е ария.

1.4. Поп и джаз пеене

Участниците изпълняват две песни с общо времетраене до 6 минути. Едната от песните задължително трябва да бъде на български език.

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Корепетитори не се осигуряват. Сингбеци се допускат само в разделите „Народно пеене“ и „Поп и джаз пеене“.

 1. ФОРМАЦИИ И АНСАМБЛИ

2.1 Камерни вокални и инструментални формации, хорове и ансамбли

2.1.1. Камерни фолклорни формации

Участниците представят 2 произведения (песни или инструментални пиеси) по избор с общо времетраене до 10 минути. За участниците в III, IV, V и VI възрастови групи, едното от двете произведения задължително трябва да бъде от български композитор (обработка/аранжимент, авторска творба).

2.1.2. Народни хорове и  оркестри

Участниците представят 2 произведения (песни или инструментални пиеси) по избор с общо времетраене до 10 минути. За участниците в III, IV, V и VI възрастови групи, двете произведения задължително трябва да бъдат от български композитор (обработка/аранжимент, авторска творба).

2.1.3. Класически вокални и инструментални ансамбли

Участниците представят 2 произведения от различни епохи с общо времетраене до 15 минути. Едното от двете произведения задължително трябва да бъде от български композитор.

2.1.3. Класически хорове (детски, еднородни и смесени) и оркестри

Участниците представят 2 произведения от различни епохи с общо времетраене до 15 минути. Едното от двете произведения задължително трябва да бъде от български композитор.

2.1.2. поп и джаз формации

Участниците представят 2 произведения по избор с общо времетраене до 10 минути. Едното от двете произведения трябва да бъде на български език.

 

2.2. ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ, МУЗИКАЛНИ, ОПЕРНИ И ОПЕРЕТНИ ТЕАТРИ

Участниците в това направление представят програма до 25 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА! Понятието „Фолклорен ансамбъл“ се дефинира като ансамбъл, който се състои най-малко от две звена (хор и оркестър или оркестър и танцов състав), които представят художествено произведение/програма заедно, а не поотделно.

 • АРАНЖИМЕНТ, ОБРАБОТКА И КОМПОЗИЦИЯ

Участниците в това направление трябва да представят свой аранжимент[1], обработка[2] или своя композиция[3] на основата на българската музика.

В срок до 21 януари 2021 г. всеки желаещ да участва в конкурсната програма на настоящото направление, трябва да е изпратил партитура (ако е за състав, различен от вокална група или хор и щимове към партитурата) на хартиен носител. Никъде върху партитурата не трябва да присъства името на автора, тя трябва да бъде поставена в отделен плик, а заявката, съдържаща данни за автора и произведението извън плика, в който е поставена партитурата. Щимовете (ако има такива) трябва да са поставени във втори самостоятелен плик. Двата плика и заявката поотделно, заедно с копие от документ за преведена такса-участие и CD (или друго средство за пренасяне на информация) което съдържа звуков файл на произведението, с което участникът кандидатства, се изпращат на адрес: ….

През 2021 г. ще се приемат произведения написани за следните състави:

3.1. Народен оркестър: 2 кавала, 1 или 2 гайди, 1-ва, 2-ра гъдулка и виола, виолончело, контрабас и тъпан. Възможно е към състава да се добави и солист. В такъв случай авторът на произведението трябва да осигури солиста.

3.2. Четиригласен женски народен хор: S1,S2, A1, A2. Възможно е към състава да се добави и солист.

3.3. Струнен оркестър

Жури ще селектира всички регистрирани произведения. Тези, които се класират във втори кръг ще бъдат изпълнени от Щатния народен хор и оркестър при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив.

[1] Авторска разработка върху съществуваща мелодия, за инструментален състав (аранжимент на песен за оркестър и солист, аранжимент на инструментално произведение за оркестър и солист)

[2] Авторска разработка върху съществуваща мелодия, за вокален състав (хор, камерна вокална група)

[3] Авторско произведение за оркестър, хор, вокално-инструментален състав или солов изпълнител.

КОНКУРС ЗА танцово ИЗКУСТВО

Право на участие в направление „Танцово изкуство“ имат само фолклорни формации: камерни танцови състави, танцови състави, клубове за народни хора, групи за автентичен фолклор, колективи за пресъздаване на български народни обичаи, словесен фолклор и ревю на фолклорна носия.

 1. Камерни танцови състави

Броят на участниците в такъв състав не трябва да надвишава 8 души. Участниците изпълняват два танца с тематична или сюжетна форма, и с общо времетраене до 15 минути.

 1. Танцови състави

Броят на участниците в танцов състав не трябва да бъде по-малък от 8 души. Участниците изпълняват два танца с тематична или сюжетна форма, и с общо времетраене до 20 минути. Единият от танците трябва задължително да е от утвърден български автор.

III. Клубове за народни хора

Участниците представят 2 хора, едното от които задължително трябва да е автентично, от областта, от която се явява състава. Общо времетраене на представянето – до 8 минути.

 1. Групи за автентичен фолклор и колективи за пресъздаване на български народни обичаи

Участниците в раздел „Групи за автентичен фолклор“ представят програма от автентични народни песни, танци или инструментални мелодии до 10 минути.

Участниците в раздел „Колективи за пресъздаване на български народни обичаи“ представят 1 обичай с общо времетраене до 15 минути.

 

 1. Словесен фолклор и ревю на фолклорна носия

Участниците в раздел „Словесен фолклор“ се представят във времева продължителност до 6 минути.

Участниците в раздел „Ревю на фолклорна носия“ представят от 1 до 3 фолклорни носии. В настоящия раздел представянето на фолклорните носии се извършва от модел, който е облякъл носията и дефилира с нея и разказвач, който описва произхода, историята, орнаментиката и други специфики придружаващи носията.

 

КОНКУРС ЗА изобразително ИЗКУСТВО

            В конкурса могат да участват деца, младежи, студенти и професионални художеници чиито интереси и/или професионална дейност са свързани с живописта, графиката и скулптурата.

Препоръчително е творбите да бъдат насочени към българската природа, забележителности, личности, паметници, история и т.н.

Творбите от раздел „Склуптура“ трябва да са изработени от траен материал.

В раздел „Графика“ може да се участва и с графични рисунки.

Творбите, които участват не трябва да бъдат обявени като собственост.

Всеки автор може да представи до 3 творби, като представянето на триптих се счита за 3 самостоятелни творби.

Задължителен формат:

 1. За живопис – максимален размер – височина до 200 см., широчина до 200 см.
 2. За графика – максимален размер – до 80 х 120 см.
 3. За скулптура – максимален размер – до 200 х 200 х 200 см.

 

Жури селектира творбите, които да допусне на едноседмична изложба във фоайето на Дом на културата „Борис Христов“ – гр. Пловдив.

По време на изложбата, публиката ще има право да осъществява контакт с авторите и да им купува творбите.

По време на закриването на НКМТИИ „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – Пловдив, 2021 ще се връчат наградите на лауреатите от 3-те раздела.

Организаторите издават каталог с творбите допуснати до изложбата, в който ползват информацията от автора, която той подава със заявяването на участието си.

В срок до 21 януари 2021 г. на адрес …. се приемат кандидатстващите произведения, придружени със заявка за участие, описание на творбата, финансовата оценка на творбата от автора и документ за заплатена такса – участие.

ЗАБЕЛЕЖКА! Произведенията се приемат в завършен вид – рамкирани или съответно на постамент.

За „Пиано“ и „Акордеон“ моля обърнете внимание на условията за Класически инструменти.

 

Kонтакти

По въпроси свързани с отделните видове изкуства:

 1. „Музикално изкуство“

         – народно пеене и народни инструменти

         – класическо пеене, класически инструменти и поп и джаз

 1. „Танцово изкуство“
 2. „Изобразително изкуство“

         – живопис

         – скулптура

         – графика

 

 По въпроси свързани с подаване на заявка за участие, такси участие, хотелска база, паркинг, локации на залите в които ще се провежда конкурса САМО чрез online платформата на www.orfeevitalanti.com

 

По въпроси свързани с:

 1. Договори
 2. Фактури
 3. Акредитация на медии
 4. Партньорства, дарения и спонсорство

АЛЕКСАНДРА СТАНЧЕВА

Зам.-председател по административната дейност на сдружение „Български национален младежки фолклорен съюз“

 

e-mail:orfeevitalanti@abv.bg

тел.: 0889 872 688

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА!

В случай, че въпросите Ви не са насочени към съответния ресор, ще бъдете пренасочвани към съответния отдел по компетенция.

 

ПОЧЕТЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН БОРД

ПРОФ. Д-Р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА – НОВАК

Ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН БУРАДЖИЕВ

Зам.-ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ГАЛИНА ЛАРДЕВА

Зам.-ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ДЖЕНЕВА

Декан на Факултет „Музикален фолклор и хореография“

при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ГУРБАНОВ

Председател на УС на БНМФС

Директор на НКМТИИ „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ