12 март 2021 г.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРСА

13 – 14 март 2021 г.

Конкурсни дни за направления: класически инструменти, класическо пеене, класически вокални и инструментални ансамбли, класически хорове и оркестри, поп и джаз пеене и поп и джаз формации, музикални, оперни и оперетни театри.

15 – 19 март 2021 г.

ИЗЛОЖБА НА ЛАУРЕАТИ ОТ КОНКУРСА В РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

19 – 21 март 2021 г.

Конкурсни дни за направления: народни инструменти, народно пеене, камерни фолклорни формации, народни хорове и оркестри, фолклорни ансамбли и всички участници в раздел „Танцово изкуство“.

21 март 2021 г.

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

Дом на културата „Борис Христов

На концерта ще бъдат изпълнени произведенията на участниците в направление: „Аранжимент, обработка и композиция“, допуснати до втори кръг. Тогава ще се обявят и лауреатите в това направление.