ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ
Пловдив, 2020

 

В МЕДИИТЕ


ОРФЕЕВИ
ТАЛАНТИ


Видео
ВАЖНО!!! Относно: Национален музикално-фолклорен конкурс „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020 (към 04.04.2020 година) Във връзка с решение на Народното събрание, взето на извънредно заседание, проведено на 03.04.2020 година, с което се удължава периода на извънредното положение в Република България, до 13 май 2020 година, организационният съвет на НМФК „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020 информира за следното: 1. Видеоматериали на участниците в конкурса, ще се приемат 20 (календарни) дни, след като учителите и учениците официално НЕ провеждат занятията си online, а са в обичайните условия за провеждане на учебни занятия, на територията на съответната образователна институция. Например: В случай, че считано от 14 май 2020 г. (по заповед на Министъра на образованието и науката) учениците и учителите трябва да реализират учебния процес на територията на училището, до 02 юни 2020 година, ще бъдат приемани видеоматериали на заявилите участие в конкурса. 2. Заседанията на комисиите ще се проведат до 14 (работни) дни, след изтичане на срока за приемане на видеоматериали. Графикът на заседанията ще бъде предварително оповестен. 3. Резултатите от заседанията на комисиите ще бъдат публикувани до 5 работни дни, след приключването им. 4. Видео от процеса на провеждане на заседанията ще бъде публикувано, най-рано 15 дни, след приключване на последното заседание на съответната комисия. 5. Наградите ще бъдат връчени по предварително оповестен график, на територията на областта, в която се намира институцията, от чието име се е явил отличения участник. НМФК „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ, 2020 е част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Заявка за участие
00

days


00

hours


Виж програмата на конкурса


ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ
в телевизията#ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ


Гледайте още за ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ

Гледай
Сподели
ЗАЯВКА