Условия за допускане

ИЗДАДЕНА ОТ БНМФС ПРЕС-КАРТА

Изтегли заявление за издаване на ПРЕС-КАРТА: press_card

Подава се до 05.03.2017 г., на e-mail: yfu.management@gmail.com