УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БНМФС:

Председател – Николай Гурбанов

Зам.-председател по административната дейност – Александра Станчева

Зам.-председател по художествено-творческата дейност – проф. д-р Костадин Бураджиев

Ръководител “Финансов отдел” – Маргарита Стайкова

Изпълнителен директор на издателство “Народна мъдрост” – Алия Хансе

***

ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ НА БНМФС:

Председател – проф. акад. Милчо Василев

Членове: проф. д-р Костадин Бураджиев, Наньо Чолпанов, Христо Димитров, Галина Гурбанова, Мария Тодорова и Алия Хансе.

***

Галина Гурбанова – изпълнителен директор на конкурса