КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

Председател – Ани Сърабян

Членове: Светлана Дякова и Росица Иванова