Сподели

orfeevi-talanti

Национален музикално-фолклорен конкурс “ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ” е сред най-уважаваните и най-посещаван фолклорен състезателен форум в България. Марката е патентована от Българския национален младежки фолклорен съюз. Събитието съчетава абсолютно всички направления на българския фолклор: народно пеене, народни инструменти, народни и школувани хорове, народни оркестри, камерни вокални и инструментални формации, фолклорни ансамбли, а от тази година и класическо пеене на произведения от български автори. Танцови състави, камерни танцови състави, пресъздаване на фолклорни обичаи, словесен фолклор и приложно – декоративни изкуства, видео конкурс “Децата и фолклора”. Конкурсът се провежда в рамките на 3 дни, едновременно в 6 зали, които работят непрекъснато, в рамките на 12 часа на ден. Общо три концерта (тържествено откриване и два гала-концерти) съпътстват събитието, което още повече мотивира участниците и допринася за културно-обществения живот на град Пловдив. Журиращият състав на събитието се състои основно от преподаватели в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, под ръководството на проф. акад. Милчо Василев – Ректор на АМТИИ. Ежегодно форумът се посещава от над 5000 участници. Тази година НМФК “ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ” – ПЛОВДИВ, ще се проведе на 22, 23, 24 и 25 март 2018 г.

ЗАЯВКА