Индивидуални изпълнители

Пиано – СЪБОТА 24.03.2018г.

Пиано А3 – 2

Пиано А2 – 2

Пиано А1 – 3

Пиано А3 – 4

.Пиано А3 – 4

Пиано – Клавирни дуа

 

Акордеон – СЪБОТА 24.03.2018г.

Акордеон А3 – 3

Акордеон А2 – 4

Акордеон А3 – 5

Акордеон А3 – 4

Акордеон А1 – 4

 

Словесен фолклор – Събота 24.03.2018г.

Словесен фолклор А3 – 3гр.

 

Класическо пеене – СЪБОТА 24.03.2018г.

Класическо пеене А1 – 4гр.

Класическо пеене А2 – 3гр.

Класическо пеене А1 – 5гр. стр.1.

Класическо пеене А1 – 5гр. стр.2.

 

Народни инструменти – Гайда – СЪБОТА 24.03.2018г.

Народни инструменти – Гайда А3 – 2гр.

Народни инструменти – Гайда А3 – 3гр.

 

Народни инструменти – Гайда – ПЕТЪК 23.03.2018г.

Народни инструменти – Гайда А1 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – Гайда А3 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – Гайда А2 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – Гайда А1 – 4гр.

Народни инструменти – Гайда А2 – 3гр.

Народни инструменти – Гайда А2 – 2гр.

Народни инструменти – Гайда А3 – 4гр.

Народни инструменти – Гайда А3 – 5гр.

Народни инструменти – Гайда А2 – 4гр.

 

Народни инструменти – Кавал – ПЕТЪК 23.03.2018г.

Народни инструменти – Кавал А1 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – Кавал А2 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – Кавал А1 – 4гр.

Народни инструменти – Кавал А – 2гр.

Народни инструменти – Кавал А2 – 4гр.

 

Народни инструменти – Гъдулка – СЪБОТА 24.03.2018г.

Гъдулка – индивидуални – зала А3 – 2гр. стр.1

Гъдулка – индивидуални – зала А3 – 2гр. стр.2

Гъдулка – индивидуални – зала А3 – 3гр. стр.1

Гъдулка – индивидуални – зала А3 – 3гр. стр.2

Гъдулка – индивидуални – зала А3 – 2гр. стр.3

 

Народни инструменти – Гъдулка – ПЕТЪК 23.03.2018г.

Народни инструменти – Гъдулка А1 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – Гъдулка А3 – 4гр.

Народни инструменти – Гъдулка А2 – 4гр.

Народни инструменти – Гъдулка А2 – 2гр.

Народни инструменти – Гъдулка А1 – 2гр.

Народни инструменти – Гъдулка А1 – 3гр.

Народни инструменти – Гъдулка А1 – 4гр.

 

Народни инструменти – Тамбура – СЪБОТА 24.03.2018г.

Тамбура – индивидуални А3 – 2гр. стр.2

 

Народни инструменти – Тамбура – ПЕТЪК 23.03.2018г.

Народни инструменти – Тамбура А1 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – Тамбура А2 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – Тамбура А3 – 4гр. СТИПЕНДИИ

Народни инструменти – тамбура А3 – 4гр.

Народни инструменти – тамбура А2 – 3гр.

Народни инструменти – тамбура А2 – 4гр.

 

Народно пеене – Индивидуални изпълнители – СЪБОТА 24.03.2018г. – ГКЗ и №9

Народно пеене А2 – 4гр.

Народно пеене А3 – 2гр.

Народно пеене А3 – 2гр., стр. 1.

Народно пеене А3 – 2гр., стр. 2.

Народно пеене А3 – 2гр., стр. 3.

Народно пеене А3 – 2гр. 4стр.

Народно пеене А3 – 2гр. 5стр.

Народно пеене А3 – 2гр. 6стр.

Народно пеене А3 – 2гр. 7стр.

Народно пеене А3 – 2гр. 8стр.

Народно пеене А3 – 2гр. 9стр.

Народно пеене А3 – 2гр. 10стр.

Народно пеене А3 – 3, стр.1.

Народно пеене А3 – 3, стр.2.

Народно пеене А3 – 3, стр.3.

Народно пеене А3 – 3, стр.4.

Народно пеене А3 – 3, стр.5

Народно пеене А3 – 3, стр.6..

Народно пеене А3 – 3, стр.7.

Народно пеене А3 – 3, стр.8.

Народно пеене А3 – 3, стр.9.

Народно пеене А3 – 3, стр.10.

Народно пеене А3 – 4

Народно пеене А3 – 2

 

Народно пеене – Индивидуални изпълнители – ПЕТЪК 23.03.2018г. – ГКЗ

Надодно пеене – индивидуални – СТИПЕНДИИ – 4гр.

Надодно пеене – индивидуални – А1 – 4гр. стр.1.

Надодно пеене – индивидуални – А2 – 4гр. стр.1.

Надодно пеене – индивидуални – А1 – 4гр. стр.4.

Надодно пеене – индивидуални – А1 – 4гр. стр.3.

Надодно пеене – индивидуални – А1 – 4гр. стр.2.

Надодно пеене – индивидуални – А2 – 4гр. стр.2.

Надодно пеене – индивидуални – А2 – 4гр. стр.4.

Надодно пеене – индивидуални – А2 – 4гр. стр.3.

Надодно пеене – индивидуални – А2 – 4гр. стр.5.

Надодно пеене – индивидуални – А3 – 4гр. стр.3.

Надодно пеене – индивидуални – А3 – 4гр. стр.1.

Надодно пеене – индивидуални – А3 – 4гр. стр.2.

Надодно пеене – индивидуални – А3 – 4гр. стр.4.

 

Народно пеене – Индивидуални изпълнители – СЪБОТА 24.03.2018г. – МКЗ

Народно пеене А3 – 1гр. стр. 1.

Народно пеене А3 – 1гр. стр. 2.

Народно пеене А3 – 1гр. стр. 1. .

Народно пеене А3 – 1гр. стр. 2. .

Народно пеене А3 – 1гр. стр. 2.

Народно пеене А3 – 1гр. стр. 1. .

Народно пеене А3 – 1гр. стр. 1.

Народно пеене А3 – 1гр. стр. 1.

Народно пеене А3 – 2гр. стр. 4.

Народно пеене А3 – 2гр. стр. 1.

Народно пеене А3 – 2гр. стр. 3.

Народно пеене А3 – 2гр. стр. 2.

Народно пеене А3 – 2гр. стр. 5.

Народно пеене А3 – 5гр. стр. 1.

Народно пеене А3 – 5гр. стр. 2.

 

Народно пеене – Индивидуални изпълнители – ПЕТЪК 23.03.2018г. – МКЗ

Народно пеене А1-2гр

Народно пеене А1-3гр, стр.2.

Народно пеене А1-3гр., стр.1.

Народно пеене А1-5гр

Народно пеене А2-1гр

Народно пеене А2-2гр, стр.1.

Народно пеене А2-2гр, стр.2.

Народно пеене А2-3гр, стр.1.

Народно пеене А2-3гр, стр.2.

Народно пеене А2-3гр, стр.3.

Народно пеене А2-3гр, стр.4.

ЗАЯВКА