НМФК "Орфееви таланти"


Национален музикално – фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ - град Пловдив

Един от най-големите по посещаемост и качество на журиращия и организационен състав конкурси в България. Събитието се провежда ежегодно, по традиция през предпоследната седмица на месец март. Главен организатор е Български национален младежки фолклорен съюз, а съорганизатор е Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. НМФК "Орфееви таланти" се посещава годишно от над 5 000 участници от всички 28 административни области в България, множество малки и средни Общини и Кметства. Двадесет и шест членно жури е разпределено в общо 8 добре оборудвани зали. Председател на журито е проф. акад. Милчо Василев - ректор на АМТИИ - Пловдив.

За Контакти

ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ


Стипендии

С постановление на Министерски съвет, по предложение на Министерство на културата, НМФК "ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ" - ПЛОВДИВ ще връчи едногодишни парични стипендии - 1-во, 2-ро и 3-то място, в направления: "Народно пеене" и "Народни инструменти"; 4-та възрастова група. Съгласно наредбата за изпълнение на програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
 

ЗАВКА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Всеки индивидуален изпълнител, група или колектив попълва ОТДЕЛНА заявка! Образците са поместени в секция "Заявка за участие" 3. Графикът за реда на участие ще бъде поместен в web страницата на „Орфееви таланти“ – www.orfeevitalanti.com, след 05 март 2018 г.